مزایای های کلیدی

 ● دقت و پیگیری در روند استفاده از برنامه‌های کاربردی توسط کاربران و گزارش گیری از آن.
 ● حذف خرید نرم افزارهای غیر ضروری و کاهش هزینه‌های اضافی.
 ● اطمینان از انطباق نرم افزارها و رسیدگی و فراهم آوری محیط برای استفاده
کاربران را قادر می‌سازد.
 ● جلوگیری از جریمه‌ها و هزینه‌‌های اضافی اخیر.
 ● تاثیر در بالا بردن ارزش دارایی‌ها شما.
 ● شناسایی نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری و اطمینان در پاسخ گویی و کنترل هزینه‌ها را قادر می‌سازد.
 ● درک ارتباطات بین کاربران و مکان‌های آن‌ها با دارایی‌های سازمان‌های دیگر
.
 ● مدیریت دارایی‌‌های سازمان و برنامه ریزی برای نیازهای آینده.
 ● بالا بردن ارزش اطلاعات خود بدون نیاز به دانش پیشرفته بانک‌های اطلاعاتی و گزارش گیری از ابزارها را توسط شخص ثالث را قادر می‌سازد.
 ● فراهم نمودن قدرت on-the-fly در گزارشات موقتی و ارائه نموداری از روند کاری.
 ● بکارگیری scorecardهای KPI آموزنده و گزارش دهی از آن‌ها.

 

ویژگی های کلیدی

 ● مدیریت لایسنس نرم افزارها
 ● مدیریت در انعقاد قراردادها
 ● مدیریت داده‌ها و دارایی‌ها
 ● گزارش دهی و تجزیه و تحلیل در روند کاری سازمان‌ها.

معرفی نرم افزار Symantec Asset Management Suite:

این محصول از سیمانتک سازمان‌ها را در کشف و کنترل و جلوگیری از دست نرفتن داده‌ها و Saving آن‌ها و اطمینان از انطباق داده‌ها در IT قادر می‌سازد. به همراه تصویر دقیقی از دارایی‌‌ها در کلیه چرخه IT و در بهینه سازی سرمایه گذاری توانا می‌باشد و در از بین بردن خرید نرم افزارها غیر ضروری نیز جلوگیری می‌کند. همچنین در مجازات و جریمه دادن به دلیل عدم رعایت نیز اجتناب می‌‌کند.

 

Copyright © Almanet Co. webmaster@almanet.ir