معرفی سری CSNC:  


 

 

همانطور که قبل تر اشاره شد، سیستم مدیریت کابل Cablofil لگراند دارای متعلقات زیادی جهت نصب و راه اندازی و استفاده آسان می باشد. از جمله این متعلقات قطعات اتصال به سقف Cablofil لگراند می باشد. این متعلقات برای عرض های مختلف کابلوفیل از 50 میلیمتر تا 600 میلیمتر مناسب می باشد و امکان نصب آن را در زیر سقف هایی با ارتفاع بالا را فراهم ساخته است. در زیر کلیه سری های قطعات اتصال به سقف معرفی شده است:

- سری CEQ/UC50

- سری SAS

- سری SCF

- سری CSNC

- سری AS

- سری UCS

- سری RCSN

- سری R41S-R21S

- سری EDF

- سری RE41SP

- سری R21S

- سری R41S

 

معرفی سری SAS:


 

معرفی سری R41S:

معرفی سری R21S:

معرفی سری RE41SP:

معرفی سری EDF:

معرفی سری R41S-R21S:

معرفی سری UCS:

معرفی سری RCSN:

معرفی سری CEQ/UC50:

 

 

معرفی سری SCF:

معرفی سری AS:

 

Copyright © 2008 Almanet Co. webmaster@almanet.ir