پریز نارنجی: شناسایی شبکه های برق محافظت شده:
 به منظور تضمین ایمنی دستگاه های کاربردی حساس (به عنوان مثال: تجهیزات پزشکی)

 پریز قرمز: شناسایی و ایجاد محدودیت دسترسی به شبکه های برقی که به صورت مداوم برق تولید می نمایند:
 به منظور تضمینتامین مستمر برق برای تجهیزات کامپیوتری

 پریز سبز: طراحی ساختاری ویژه برای برای شبکه تغذیه کننده:
 به منظور قرنطینه نمودن تجهیزات خاص موجود در ساختمان

 پریز سفید-نارنجی: حفاطت و سازماندهی عملیات حساس در شبکه به وسیله جداسازی آن ها.

 پریز سفید-قرمز: شناسایی شبکه های اطلاعاتی حساس و نظارت و کنترل بر دسترسی آن ها، با استفاده از نوعی پوشش که قابلیت قفل و به طبع آن گشوده شدن را از طریق یک کلید داراست.

پریز سفید-سبز: سازماندهی شبکه های قابل کنترل از راه دور Remote Supply با استفاده از POE injector برای بکارگیری تلفن و برنامه های ویدیویی بر روی IP و ...