پچ پنل LCS2 لگراند

- عملکرد تعمیر و نگهداری

طراحی جدید پچ پنل‌های LCS2 عملیات نصب و نگهداری سیستم را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده است. هدایت کابل‌ها توسط نگهدارنده‌های کابل، بلوک‌ها و کانکتورهای RJ45 انجام می‌‌شود، که این کانکتورها به قسمت جلوی پچ پنل به صورت (Clipping) متصل می‌شوند.

فضای نگهداری
جداسازی بسیار ساده کانکتورهای LCS2

 

 

 

تثبیت و نصب بهینه با استفاده از گیره‌های کناره

 

 

برقراری ترتیب کابل‌ها با استفاده از نگهدارنده
پنل‌های ارائه شده با قابلیت نصب سریع مطابق با استانداردهای جهانی مناسب نصب در انواع رک می‌باشد.

 

پنل‌‌‌های جدید ارائه شده توسط LCS2 قابلیت تطابق با کلیه کاست‌های فیبر، پچ پنل تلفنی و کانکتورهای فیبر نوری را دارد.