تکنولوژی MPT

با توجه به گسترش هر روزه دیتا سنترها در دنیا نیاز به سرعت های بالاتر بیشتر احساس می شود.

 - استفاده از تکنولوژی MTP لگراند جوابگوی نیاز سرعت مورد نیاز در دیتاسنتر ها می باشد.

 - امکان انتقال داده از سرعت 40GB تا 100GB وجود دارد.

 - امکان استفاده از کانکتورهای MPO، SC و LC.

 - عدم استفاده از فیوژن و نصب سریع از دیگر مزایای تکنولوژی MTP می باشد.