معرفی سری LCS3 لگراند

پس از معرفی سری موفق LCS2 بوسیله لگراند سری جدید محصولات تحت عنوان LCS3 به بازار ایران عرضه شده است. محصولات مختلف سری LCS3 شامل محصولات زیر می باشد.

 - تجهیزات مسی LCS3 لگراند

 - تجهیزات MTP لگراند فرانسه

 - تجهیزات فیبرنوری LCS3 لگراند

 - انواع راه حل های PDU لگراند

 - راه حل های Cat8 لگراند