روش نصب پچ پنل لگراند

قطعه های موجود دربسته بندی پچ پنل لگراند

1- یک عدد شاسی پچ پنل (صفحه خالی پچ پنل)

2- بیست و چهار کیستون های پچ پنل (شامل دو قطعه زیرین و رویی)

3- چهار عدد کاست شش تایی جهت نصب کیستون های پچ پنل

4- شش ست جهت لیبلینگ پچ پنل

نصب پچ پنل لگراند

برای نصب پچ پنل های لگراند نیاز به هیچ گونه ابرازی (ToolFree) جهت عملیات ترمینیشن نمی باشد.

همچنین حداکثر طول کابل در فاصله مابین پچ پنل و ایستگاه کاری نباید بیشتر از 90 متر باشد و حداکثر طول پچ کوردهای دو سر پچ پنل و ایستگاه کاری نباید بیشتر از 5 متر باشد.

ابعاد پچ پنل لگراند

-دارای عرض  19 اینچ معادل 482.6 میلیمتر .

-دارای ارتفاع مطابق استاندارد و 1 یونیت معادل 43.8 میلیمتر .

- دارای عمق  80.8 میلیمتر.

مراحل نصب پچ پنل لگراند

مرحله1: نصب شاسی پچ پنل بر روی رک

مرحله 2: عبور کابل ها و آرایش آن ها در جلوی پچ پنل

مرحله 3: نصب کیستون های پچ پنل (که همانند کلیه مکانیزم های LCS2 می باشد)

مرحله 4: نصب کیستون ها بر روی شاسی پچ پنل به صورت جداگانه

مرحله 5: نصب کاست های پچ پنل بر روی شاسی و کیستون ها

مرحله 6: نصب لیبل های پچ پنل

Copyright © Almanet Co. webmaster@almanet.ir